Ojcowski Park Narodowy obejmuje Dolinę Prądnika. Piękno tej Doliny, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłoniła już w XIX w. do utworzenia Parku, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią". Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 46,6 km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając w sumie długość 37,3 km.