Weekendy

Na weekendy, poza okresem wakacji letnich i ferii zimowych, zapraszamy grupy parafialne i ruchy religijne. Weekend to stosowny czas na zorganizowanie u nas szkolenia animatorów grup religijnych, przeprowadzenie skupienia, warsztatów, na przygotowanie duchowe młodzieży przed sakramentem bierzmowania. Po odpowiednim ustaleniu jest  możliwość, by dane skupienie poprowadził ksiądz prowadzący  dom rekolekcyjny.

Udostępniamy także ośrodek rekolekcyjny dla innych grup w celach noclegowych.